Трансформация – Есенциите на д-р Бах

Трансформация – Есенциите на д-р Бах

39 eсенции отнасящи се до негативното състояние и положителните чувства на човека.

🙁 Негативното състояние, в което сме в момента, как се чувстваме в този момент.

🙂 Положителните чувства и състояние до които ще достигнем след приема на тази Бахова есенция, под благотворната вибрация на съответното цвете.


1. Агримония /Agrimony/

🙁 Крие си състоянието зад маска, не показва истинските си чувства. Потаен.

🙂 Вътрешен мир. Честен към емоциите си.


2. Трепетлика /Aspen/

🙁 Напрегнатост, неясна, постоянна тревожност и страх.

🙂 Смелост и доверие в непознатото.


3. Бук /Beech/

🙁 Нетолерантен, критичен и обвиняващ.

🙂 Толерантност, съчувствие и приемане на другите.


4. Червен кантарион /Centaury/

🙁 Не може да казва “НЕ”, слаба воля.

🙂 Отстояване на себе си, вътрешна сила.


5. Цератостигма /Cerato/

🙁 Съмнява се в решенията си.

🙂 Себеувереност и вяра в собствената интуиция.


6. Дива джанка /Cherry plum/

🙁 Емоционален срив и загуба на контрол.

🙂 Душевно спокойствие и здрав разум.


7. Кестенова пъпка /Chestnut but/

🙁 Повтаряш едни и същи навици и грешки.

🙂 Усвояваш уроците на живота и се поучаваш.


8. Цикория /Chicory/

🙁 Самосъжаление, себичност /Аз толкова правя за другите, а те не ми отвръщат със същото/.

🙂 Уважава свободата на другите и обича безкористно.


9. Повет /Clematis/

🙁 Живот в измислен свят. Разсеян и мечтател.

🙂 Вдъхновение и интерес към реалния живот.


10. Дива ябълка /Crab apple/

🙁 Не се харесва. Педантичност.

🙂 Приемане на себе си. Възстановяване на вътрешния ред. За пречистване се дава.


11. Бряст /Elm/

🙁 Чувства се претоварен. Временно отчаяние.

🙂 Увереност за справяне със задълженията.


12. Горчивка /Gentian/

🙁 Обезкуражаване след неуспех. Скептици, вечно се съмняват.

🙂 Вяра в успеха въпреки трудностите.


13. Прещип /Gorse/

🙁 Безнадеждност, отчаяние, хронично заболяване.

🙂 Нова надежда, вяра и оптимизъм.


14. Калуна /Heather/

🙁 Нужда от прекалено внимание, загриженост за себе си.

🙂 Емоционална удовлетвореност.


15. Джел /Holly/

🙁 Гняв, яд, ревност, подозрение, завист, омраза.

🙂 Прощаваме и обичаме с цялото си сърце и душа.


16. Нокът /Honeysuckle/

🙁 Носталгия по миналото. Живот в миналото.

🙂 Емоционално освобождаване.


17. Габър /Hornbeam/

🙁 Психическо изтощение. Досада от ежедневието, от еднообразието.

🙂 Връщане на силите и ентусиазъм.


18. Слабонога /Impatiens/

🙁 Нетърпение, раздразнителност, нервност.

🙂 Търпение, приемане.


19. Лиственица /Larch/

🙁 Липса на самочувствие и страх от провал.

🙂 Самоувереност и спонтанност.


20. Мимулус /Mimulus/

🙁 Фобии и страхове от известен произход.

🙂 Смелост и самоувереност.


21. Синап /Mustard/

🙁 Необяснима депресия и отчаяние.

🙂 Вътрешна хармония и радост.


22. Дъб /Oak/

🙁 Нервен срив от претовареност и отговорност.

🙂 Приема границите на възможностите си.


23. Маслина /Olive/

🙁 Изтощение от дълга борба и стрес.

🙂 Възстановяване и подмладяване.


24. Бор /Pine/

🙁 Чувство за вина и угризения.

🙂 Прощава си и приема себе си.


25. Червен кестен /Red chestnut/

🙁 Силна загриженост и тревога за любимите хора.

🙂 Вяра в нормалния ход на нещата. Обективност.


26. Скална роза /Rock Rose/

🙁 Паника, ужас, кошмари, шок в остра криза.

🙂 Храброст, спокойствие и превъзмогване на себе си.


27. Изворна вода /Rock water/

🙁 Строг към себе си, саможертва.

🙂 Гъвкавост, отворен за чувствата си.


28. Хрущялка /Sclerantus/

🙁 Неспособност да вземе решение.

🙂 Решителност, вяра, устойчивост.


29. Витлеемска звезда /Star of Bethlehem/

🙁 Силен шок, травма, уплаха без време

🙂 Пробуждане, успокоение, мир и изцеление.


30. Сладък кестен /Sweet chestnut/

🙁 Депресия, безнадеждност, отчаяние.

🙂 Пробуждане,импулс да продължиш напред.


31. Върбинка /Vervain/

🙁 Свръхентусиазъм, екстремизъм.

🙂 Самодисциплина и въздържание.


32. Лоза /Vine/

🙁 Властен, тираничен, амбициозен.

🙂 Толерантност и смирение.


33. Орех /Walnut/

🙁 Свръхчувствителност към нови промени, неадаптивност.

🙂 Лесно адаптиране и кураж в прехода.


34. Водна теменуга /Water violet/

🙁 Гордост, резервираност, дистанцираност, некомуникативност.

🙂 Способност да споделя, любезност.


35. Бял кестен /White chestnut/

🙁 Непрекъснати, натрапливи, нежелани мисли и тревоги.

🙂 Умствен покой и тишина.


36. Див овес /Wild oat/

🙁 Несигурност в посоката на собствения си живот. Чувстваш, че не си си намерил призванието.

🙂 Стремеж и мотив за себереализация.


37. Шипка /Wild Rose/

🙁 Апатия и застой,предал си се.

🙂 Жизненост и радост от живота.


38. Върба /Willow/

🙁 Обвинява другите и обстоятелствата за проблемите си и се самосъжалява.

🙂 Поема своята отговорност и прощава.


39. Спешна помощ /Rescue Remedy/

🙁 Силен стрес при извънредни ситуации.

🙂 Стабилност в критични ситуации.

Моята количка (1 продукт)